John Grootjen Houten Vloeren besteedt voortdurend de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website.

Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten.

Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan kan John Grootjen Houten Vloeren niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade.

Dit geldt ook voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen.

Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend en worden geheel voor eigen risico gebruikt.

John Grootjen Houten Vloeren tracht rechthebbenden te achterhalen. Mochten auteurs, uitgevers of derden menen dat er ten onterechte teksten, beelden of ander materiaal is gepubliceerd waar zij de rechten op hebben dan worden ze verzocht contact op te nemen met John Grootjen Houten Vloeren.

Contactgegevens
John Grootjen Houten Vloeren
KNSM Laan 299
1019 LE Amsterdam
T. +31 (0)20 419 67 46
T. johngrootjen.houtenvloeren@gmail.com